Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IX.2.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (VII. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§- ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (VII. 26.) önkormányzati rendelet.

2.§

   A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sajtoskál, 2017. szeptember 1.

Haller Imre

Dr. Vincze György

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. szeptember 2-án került kihirdetésre.

Dr. Vincze György

jegyző