Polgármesteri köszöntő

Tisztelt látogató!

 

Sajtoskál polgármestereként szeretettel köszöntöm Önt Sajtoskál honlapján, melynek segítségével őszinte szívvel ajánlom Önöknek településünket.

Sajtoskált elkerüli a Sárvár és Sopron közötti 84-es számú főút, éppen csak egy tábla jelzi az utazónak Simaság előtt, hogy a mellékút egy kisebb településre visz. Bár a szelíd lejtő, az útkanyarulat és az évtizedes fák mögött szinte észrevétlenül megbújik a község, a falunév mégsem hangzik idegenül a környékbelieknek, sőt egyre inkább a távolabb lakóknak sem.

Hirdetmény

Sajtoskál Község Önkormányzata Képviselő – testülete a településrendezési eszközeinek módosítása iránti eljárás indításáról döntött, 33/2022. (VI.22.) számú határozatában foglaltak szerint.

Tájékoztatom Tisztelt Partnereket, hogy Sajtoskál Község Önkormányzata településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, mely Sajtoskál honlapjáról (www.sajtoskal.hu) letölthető, illetve önkormányzati hivatalunkban megtekinthető.

A településrendezési eszköz módosítás eljárásrendjét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet szabályozza, mely kormányrendeletet „Az egyes jogszabályok településrendezéssel összefüggő módosításáról” szóló 253/2023.(VI.23.) Kormányrendelet módosította. Fenti Kormányrendelet alapján az elkészült véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat 2024. január 24. – 2024. február 12. között írásban a……. email címre juttathatják el.

A partnerek részére lakossági fórum megtartására 2024. február 5-én 14.00. óra időpontot tűzi ki az önkormányzat.

A lakossági fórumon a településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban várjuk észrevételeiket, véleményüket.

 

Sajtoskál, 2024. január 22.

                                                                               Haller Imre

polgármester