A falu épül, szépül, de mindig lenne valami új és még újabb tennivaló, azonban az anyagi korlátozás nem teszi minden elképzelés megvalósítását lehetővé. Hogy a megvalósítás lehetőségének mértékét növeljük, 1996-tól létrehozta a képviselőtestület a KÖZALAPÍTVÁNY SAJTOSKÁLÉRTelnevezésű közalapítványt, melynek célja: Sajtoskál község közterületeinek, parkjainak gondozása, a község szépítése, a temető rendjének fenntartása, a helyi közutak felújítása, karbantartása, a falu jövőjének megalapozása, kulturális életének fellendítése, kegyhelyek ápolása, gondozása, a környezetvédelem és a természetvédelem elsődleges biztosítása, illetve javítása. (Alapító okirat)

Az alapítvány számlája nyitott, bárki csatlakozhat hozzá bármikor, ha elfogadja az alapítványi célokat.
A számlaszámot illetve csekket a Polgármesteri Hivatalban bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.

Az alapítvány számlájára befolyt összegről – főként a befizetett adók 1 %-ának felajánlásából, és nagyobb cégek támogatásáról – az 5 tagú kuratórium dönt.
2002-ben újjá alakult az alapítvány. A neve “Sajtoskálért” Közalapítvány lett.
kuratóriumi tagsága: elnök Plájer Jánosné /Katona Mária/
tagjai: Horváth Ervin, Baloghné Simon Erika, Szabó Miklós és Kovács Józsefné.
felügyelő bizottság tagjai: Némethné Kondora Zsuzsanna, Vigh Árpád.

Készült alapítványi pénzből

  • képeslap a faluról 1995. (Dr. Magyar Rezső terve alapján),
  • üdvözlőtáblák a falu bevezető pontjain,
  • virágtartók a Rákóczi utcában,
  • 2003. márciusában minden magyar lakta ház tulajdonosa nemzeti színű lobogót kapott, mellyel minden évben az ünnepeken- főként március 15-én és a Falunapon – fellobogózzuk a házakat. Nincs felemelőbb látvány és érzés a faluban végigmenve annál, hogy mi magyarok vagyunk, s magyarságunkat így is jelezzük.
  • minden évben megtörténik a közterületek virágosítása,
  • 2006-ban új virágos park létesült az Ady utca elején.
  • 2003-tól minden évben megjelenik a FALUNAPTÁR, amely a település nevezetes épületeit, legfontosabb eseményeit mutatja be az adott hónap aktualitásának megfelelően képekben,
  • képeslapok 2007.