sport
TELEPÜLÉSADATOK
Körjegyzőségi központ 1990-től - Iklanberény és Lócs tartozik ide.

Az 1997. szeptemberében létrejött Felső-Répce menti Kistérségi Fejlesztési Tanács, amelyhez a mi településünk is kapcsolódott. Ez a társulás előbb nem létezett, területének egy része a kőszegi, másik része a sárvári térséghez tartozott. 17 településből áll: egyetlen város, Csepreg található benne, Bük nagyközség és 15 kistelepülés: Bő, Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd.

2005. április 21-től Felső-Répce menti Többcélú Kistérségi Társulássá alakult át minden résztvevő önkormányzati képviselő-testület egyhangú határozata alapján.

Létrejött az Okmányiroda 2004-ben Csepregen, így a térség lakosságának a hivatalos ügyeit /lakcímváltozás, jogosítvány, útlevél, .../ itt intézik a korábban Sárváron lévő iroda helyett.

E társulás létrejötte után és egyéb társadalmi, anyagi okok miatt megváltozott a település korábbi csupán egyirányú kötődése.
Az alapfokú oktatás terén a falu Simasághoz kötődött, vele Intézményfenntartó Társulást működtetett Nagygeresddel, Nemesládonnyal, Iklanberénnyel és Lóccsal együtt. A Napköziotthonos Óvodába és a Festetics György Általános Iskolába naponta a közös pályázaton nyert iskolabusszal közlekedtek a tanulók. Ez a társulás azonban anyagi okok miatt 2004. január 1-jén felbomlott. A társközségek kiléptek és más-más oktatási intézményt kerestek tanulóiknak - kedvezőbb anyagi szolgáltatások mellett. A mi településünk képviselőtestülete a büki önkormányzattal kötött oktatási szerződést és az általa fenntartott Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola intézményét választotta körzeti iskolának, a Csodaország Óvodát pedig körzeti óvodának. Azonban nem minden szülő fogadta el ezt a lehetőséget és szabad iskolaválasztás lévén több másik település iskolájába is járnak sajtoskáli gyerekek - így Sárvárra, Bőbe, Hegyfalura.

2005. január 1-jei hatállyal olyan törvény lépett életbe, amely szerint Alapító Okirattal rendelkező könyvtár működhet csak önállóan. A kistelepülések könyvtárainak ilyen dokumentuma nincs. Így társulnunk kellett egy nagyobb intézménnyel. Bük könyvtára lett a központi könyvtárunk. Innentől kezdve ők végzik a statisztikai munkát, a könyvbeszerzést, beleltározást, természetesen a helyi könyvtárossal maximális együtt működésben.

A könyvtár nyitvatartási idejével alkalmazkodik a középiskolások szabadidejéhez is, hiszen hétvégén - szombaton délután - tart nyitva. A beiratkozott olvasók száma magas, minden korosztály képviselteti magát.

A kölcsönzési szolgáltatások is bővültek 2006. május 1-től. A mi könyvtárunkból is lehet a könyvek mellett DVD-t és videokazettát is kölcsönözni egy-egy hétre, mégpedig díjmentesen. Az állomány folyamatosan gyarapszik, változik a büki könyvtár, illetve a megyei könyvtár cseréinek köszönhetően.
A számítógép állomány pedig lehetőséget ad az informatikát igénylő feladatok megoldására, és természetesen a játékra is. Bízunk benne, hogy hamarosan internet hozzáféréssel is bővíthetjük a könyvtár szolgáltatási körét.

A Simasághoz való kötődés a körzeti orvos révén maradt meg.

A Május 1. Termelőszövetkezet feloszlása utána a gazdasági kötődés is megszűnt a korábbi "centrummal". A építési ügyek és az egészségügy /orvosi ügyelet/ tekintetébe Bükhöz, de több tekintetben még Sárvárhoz tartozik /pl. Földhivatal, Volán/.

Az utóbbi években jelentős fejlődés mutatkozik meg a faluban, ez köszönhető a növekvő idegenforgalomnak is. A döntően büki vendégkör révén igyekszünk egyre jobban bekapcsolódni a turizmusba.

Gyarapodnak a vendégszobát kiadók, a vendéglátást nyáron a Pirosch Marika Étterem színvonalasan szolgálta 2002. őszéig, amikor sajnos bezárt, s azóta egyetlen tavasszal sem nyitott ki fogadni a nyári vendégeket. Jó lenne, ha ez nem maradna így, gazdára találna a korszerűen felszerelt étterem.

A kiskereskedelmi egységek pedig bőséges kínálattal rendelkeznek nemcsak a falu lakóinak, hanem a vendégeknek, a külföldi átutazóknak is.
A falu arculatának szépítése, a fejlesztés azonban nem csupán a külföldieknek szól, hanem a falunak, a falu lakóinak is gazdagodását szolgálja.
SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december