sport
TELEPÜLÉSADATOK
A falu területe:
942 ha 1713 m2
Ebből belterület: 66 ha 969 m2
Külterület: 875 ha 844 m2
Az utak portalanítottak: KPM út belterületen - 1280 fm
Önkormányzati út - 1820 fm
A járdák zöme aszfaltburkolattal készült 1990 óta: 4670 fm.

A falu lakóinak száma:
409 fő. /2006.december 31./
Ebbe beletartoznak a megyei fenntartású Pszichiátriai Betegeket Gondozó Szociális Otthon lakói is (140 fő).

A falu természetes szaporodása negatív, a falu lakóinak korösszetétele nagyon magas az intézménynek "köszönhetően". A 60 év felettiek aránya közel 40%. Ebből következik, hogy a halálozási arány is sajnos nagyon magas. Jóval több tehát az inaktív, mint az aktív kereső.

Az idős populációval összefüggésben csupán 7,8 osztály a hét évnél idősebbek átlagos iskolai végzettsége. Kevés a diplomás.

A foglalkozási szerkezetben a tercier ágazatok dominálnak: 55 % dolgozik egyéb szektorban, az ipari munkások száma elenyésző, a mezőgazdaság a keresők kevesének jelent munkát. Többen mellékfoglalkozásként művelik földjeiket.

Tulajdonviszonyok:
A településen 142 lakás található. A tulajdonosok nagy része magyar, de vannak külföldi tulajdonban lévő házak is.

A külföldi tulajdonosok aránya a következő:

Telek: Magánszemély: 14 /kettős állampolgár 1/
  Kft: 3
  Összesen: 17

Ház: Magánszemély: 32 /kettős állampolgár 4/
  Kft: 3
  Összesen: 35

A kommunális infrastruktúra terén teljes körű - 100 % - a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma.

A vezetékes gázt használó háztartások aránya is magas, összesen 189 telekre van bevezetve a gáz.
A csatornázás kérdése viszont még nem megoldott sajnos, remélhetőleg a közeljövőben összefogással sikerül azt is kivitelezni.
A településen azonban kötelező a Csepregre való szervezett szemétszállítás, amit a büki Parkom Bt. végez.
Telefon fővonal 107, ebből 2 nyilvános állomás, 13 közületi vonal.
Személygépkocsi 120 van a faluban.

A község gazdasága kétarcú, a hagyományos mezőgazdasági jelleg mellett mind markánsabbak a vendéglátó, idegenforgalmi tevékenységek.

A vállalkozói aktivitás jelentős, ezt igazolja a 9 társas és 18 egyéni vállalkozás. Közülük azonban egy sem nagy foglalkoztató.
A munkahelyekre jelentős az ingázás - jellemzően Sárvárra, Bükre, Bük-fürdőre irányul.
Sajtoskál nem népességszámának, hanem központi forgalmi fekvésének köszönhetően rendelkezik benzinkúttal, gyógyszertárral.

Postahivatalunk a kormányzati intézkedések miatt sajnos 2003-ban megszűnt. A mi településünkön is mobilpostai szolgáltatás lett.

SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december