sport
LÁTNIVALÓK, HELYI NEVEZETESSÉGEK
Római katolikus templom
Kál községnek az első temploma már 1235-ben állt, melyet Szent Péterről neveztek el. Aztán újból említi oklevél a templomot 1359-ben. Védőszentje ekkor Szent Péter és Szent Pál.

A reformáció Niczky főpatrónus révén hamarosan elterjedt. 1631-ben tartott Kiss Bertalan püspök egyházlátogatást, ekkor több korábbi lelkészről kevésbé épületes dolgok kerültek ki. A jegyzőkönyv fő érdekessége azonban az, hogy a falunak másik nevét KOZMA – DOMJÁN emlegeti. Az egyházkerület történetírója, Dr. Payr Sándor szerint ekkor a két orvos szentnek lett volna szentelve. De utána is csak Péter és Pál apostolok nevén szerepel.
A régi templom barokk átépítése 1754-ben nyer befejezést, azóta lényegesen nem változott. Ebben oratórium is volt.
A jelenlegi templom a falu végén áll, valaha temető vette körül. Típusa nagyjából a 18. század első felére vall, de bizonyára toldottak, foldottak rajta.

Szabadon álló, egyhajós, támpilléres templom, a szentély a hajóval azonos szélességű, kívül félköríves, belül nyolcszög három oldalával zárul. Az északi oldalon a sekrestye, a déli oldalon az oratórium csatlakozik alacsonyabb tömeggel a templomhoz, mintegy keresztszárnyat alkotva. A hajó fiókos dongával fedett, a fiókok között a boltvállat kis kiülésű, fejezetes pilaszter támasztja alá, a hajóban egy-egy, a szentélyben kettős megoldással. A hajót a szentélytől a diadalív választja el, amely heveder szerűen kialakított. A nyugati oldalon, a bejárat felett orgonakarzat áll, három ívnyílással, a középső kosáríves, a másik kettő félköríves. A karzat hevederek közötti csehsüvegboltozattal megoldott.
A sekrestye és az oratór0ium fiókos dongával fedett. A torony a nyugati homlokzat elé épített, a bejárat felett dongaboltozatos, a déli és északi oldalon vezeklő ülésekkel, ülőfülkékkel. A hajó bejárata vakolattal eltorzított, két lépcsős bélletre utaló, enyhén csúcsíves keretezéssel kialakított. A torony zömök, csupán a legfelső szinten nagy ablakokkal áttört, ezek felett órahely, amit a főpárkány zár le. A nyolc oldalú kősisak felett szép kovácsolt kettőskereszt látható. Az épületen az egyetlen tagozat a főpárkány. A hajó és a torony ablakai félkörív záródásúak, a sekrestye és oratórium ablakok egyenes záródásúak.
A torony külső, déli oldalán Lourdesi barlangépítmény áll.
A templom főoltárát 1866-ban készítették, akkor újították fel az egyszerű barokk szószéket is, amelyet a sekrestyéből a főfalban tört nyíláson át lehet megközelíteni. Egykor a szószék mellvédjét a négy evangélista népies festésű képe díszítette.
Ma ennek nyoma éppúgy nem látható, mint az 1929-ben elkezdett belső falfestés során napvilágra került falképeké. Sajnálatos, hogy dokumentálás nélkül letakarták. A szájhagyomány szerint az egyik tárgya a Csodálatos halászat azon jelenete volt, amint Jézus Szent Pétert kiemeli a tengerből, a másik pedig a Tisztítótüzet ábrázolta. A festmények korát legfeljebb csak abból lehet megállapítani, hogy efféle urnás dísz valószínűleg a 18.század végére, vagy a 19.század elejére vall.

Az 1914-ben megrongálódott torony kősisakját helyreállították. 1929 és 1933 között a belső festés, 1941-ben az elektromos szerelés, 1958-ban a torony külső javítása, míg 1965-ben az épület külső tatarozása készült el.

Önkormányzatunk képviselőtestülete példamutató módon támogatja a falu egyetlen, katolikus templomát, amely nemcsak a katolikusokat, de a más felekezetűeket is gyakran fogadja.
1996-ban megújult a templom és a plébánia tetőzete, melyet a búcsúi és egyben a közelmúlt utolsó bérmálási szentmiséjén Pápai Lajos püspök úr szentelt fel.
1997. június 29-én a búcsúi szentmisén pedig meghatottan tekinthettünk a templom új színes üvegmozaik ablakaira, melyek emelik kicsiny templomunk fényét. Az ablakokat Szabó Miklós plébános urunk testvére, Szabó Zoltán plébános-festőművész készítette. Ide a mi templomunkba pedig adományként kerültek. Köszönetünket nem győzzük elégszer hangsúlyozni az adományozók felé. Ugyanezen idős házaspár adományaként került új aranyozott fényében a kettős kereszt is a torony tetejére.

1999-ben a templom belső villanyszerelési és festési munkálatai zajlottak.
2005. karácsonyára pedig villanyfűtés került a padokba.
A templom külső díszkivilágítása 0997-ben készült el amikor ünnepekkor fényárban úszott, azonban 2006. novemberétől a falu közvilágítására is kapcsolták és így minden este ünnepi fényben fogadja a hazatérőket, az átutazókat.
Képek
SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december