sport
TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE
2. rész
A reformáció Niczky főpatrónus révén hamarosan elterjedt. 1631-ben tartott Kiss Bertalan püspök egyházlátogatást, ekkor több korábbi lelkészről kevésbé épületes dolgok kerültek ki. A jegyzőkönyv fő érdekessége azonban az, hogy a falunak másik nevét KOZMA - DOMJÁN emlegeti. Az egyházkerület történetírója, Dr. Payr Sándor szerint ekkor a két orvos szentnek lett volna szentelve. De utána is csak Péter és Pál apostolok nevén szerepel.
A jelenlegi templom a falu végén áll, valaha temető vette körül. Típusa nagyjából a 18. század első felére vall, de bizonyára toldottak, foldottak rajta.

A Niczky család 1846-ig élt Sajtoskálon. Közben 1810 körül a birtokuk egy részét eladták a Szürnyegi Horváth családnak.
Sem a grófi ágnak, sem a nemesi rendben maradt Niczky családnak nem volt Sajtoskálon nagyobb szabású kastélya, csak udvarháza. A Spisich családnak is lévén itt birtoka - állt Sajtoskálon kúriájuk, ezt Győry Antal plébános úr közlése szerint 1802-ben elcserélték a plébániájáért. A régi, boltíves házat 1902-ben újjáépítették, akkor eltűntek a boltívek.

1846 március 10-én kelt oklevél szerint Niczky Sándor a sors folytonos csapásai miatt minden sajtoskáli javát ( földet és más jószágot) eladta a soproni Virtsológi Rupprecht Jánosnak 106.000 pengő forintért az idei vetéssel együtt.

1847-ben pedig Szürnyegi Horváth Józseftől vett Rupprecht János 850 hold szántót Sajtoskálon.
Ezzel a Sopron város gazdasági és kulturális életében olyan nagy szerepet játszott család működésének színtere átterelődött Sajtoskálra és így a megyei életbe.

Rupprecht Jánost mint cukorgyárost ismerték a hazai és külföldi gazdasági élet emberei.
Rupprecht a külföldről behozott nádcukorból finomítás után nyerte a fogyasztásra alkalmas cukrot. Külföldről mikor akadozott a "gyarmati nádcukor" alapanyag, Rupprecht mint széles látókörű gyáros és üzletember hamar belátta, hogy váltania kell és a gyarmati nádcukor finomítása helyett répacukrot kell előállítania.

A répa termesztésére jó földek kellenek.
Földet azonban csak "nemes" ember vásárolhatott, ezért a nemesség elnyeréséért folyamodott. Ezt megkapta, s így 1839. március 19-én hirdette ki nemességét "virtsológi" előnévvel a Sopron vármegyei közgyűlés.

Rupprecht János Sajtoskálon, Porládonyban, Répceszemerén, Nagygeresden vásárolt cukorrépa termesztésére földeket. Sajtoskálon pedig cukorgyárat létesített. Létesítésének éve ma is ismeretlen - 1847-re teszik. Az előállított répacukrot tovább kellett finomítani, ezt a műveletet Sopronban az Újteleki út 14. Szám alatti cukorfinomítóban tették meg.

Rupprecht János 1863-ban meghalt. Vagyonát megsokszorozta. Sajtoskálon és környékén 2113 katasztrális holdat tett ki a földterülete, Sopronban 5 házat, több hold földet örökölt hét gyermeke: János, Henrik, József, Lajos, Frigyes, Karolina és Anna.

A Sajtoskálra került birtokos család tevékenységével a települést a környék egyik legjelentősebb helyévé emelte. A cukorgyár után Répce vidéki tűzoltószervezetet, az állami telefon előtt távbeszélőt, utakat létesített. Segítették a városi kórházat, az iskolákat, az egyesületeket és az egyházakat.

Az utódok (örökösök) egész sor alapítványt létesítettek. Külön említésre méltó az egyház javára létesített, ún. "Rupprecht János orgona" alapítvány, vagy a Rupprecht János ösztöndíj, melynek kamatából évente öt tehetséges szegény ifjút segítettek.
Rupprecht Karolina pedig az árvák javára - segélyezésére jelentős összegű alapítványt tett.

Településtörténet: 1. rész, 2. rész, 3. rész
SAJTOSKÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
SAJTOSKÁL KÖZSÉG Szabályozási Terve módosítása 2014. december